welkom

Hartelijk welkom op de website van de CGK Nijkerk.

Wij vormen een hechte gemeenschap van ruim 300 leden. Met elkaar willen wij opgebouwd worden in het geloof in de Heere Jezus Christus als Verlosser en Zaligmaker en de liefde van God delen met andere mensen.

Op deze website leest u meer over wie wij zijn, de activiteiten van onze kerk en de kerkdiensten. Via de menubalk aan de bovenkant vindt u snel het onderwerp van uw keuze.

Wij verwelkomen u graag in onze diensten op zondag in ons kerkgebouw De Kandelaar. U kunt de diensten ook online meebeleven. Kijk hiervoor onder het kopje ‘diensten’.

Hebt u vragen of wilt u graag met iemand spreken, neem dan gerust contact met ons op.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world