Contact

Kerkgebouw
'De Kandelaar'
Meinsstraat 4a, 3862 AE Nijkerk Tel.: 033-2463677

Postadres
Kerkenraad, diaconie en penningmeester
Postbus 2, 3860 AA Nijkerk

Predikant
Ds. J.J.G. den Boer, Tel. 033-258 47 53

Beheerder / Koster
Jan Willem en Joke Groothedde, tel: 06-57237816
Cees en Mina Griffioen, tel: 06-16546287

Scriba
Dhr. K.H. Pekelaer, tel: 06-42850258 | 033-2453931

Penningmeester
Dhr. F.G. van Munster,Tel.: 033-2463295
Bankrekeningnummer: NL54RABO 034.78.55.148 t.n.v. Chr. Geref. Kerk te Nijkerk

Max. bestandsgrootte: 128 MB.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world