Gemeente

De zondagse erediensten vormen het hart van de gemeente. Naast het met elkaar zingen, Bijbel lezen en bidden heeft de prediking en uitleg van het Woord van God een centrale plaats in onze diensten.

Wij maken gebruik van de Herziene Statenvertaling.  De psalmen zingen we deels uit de oude berijming en deels uit de bundel Weerklank.

De diensten zijn iedere zondag om 09:30 uur en 16:30 uur. Voor een overzicht van de diensten, zie onder het kopje 'diensten'.

Wilt u als gast of vakantieganger onze diensten bezoeken, dan bent u van harte welkom!

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world