Commissie van Beheer

De commissie van beheer bestaat op dit moment uit zes leden, waarvan één afgevaardigde
uit de kerkenraad. Ook de penningmeester van de kerk is lid van de commissie van beheer.
De commissie van beheer benoemt zelf een voorzitter en een secretaris/secretaresse.
De beheerder van de kerk kan geen lid zijn van de commissie van beheer, maar woont wel
de vergaderingen bij.

Huidige samenstelling
:
Voorzitter:                             Jan van Steenbergen (aftredend per september 2024)
Secretaris:                            Rian Versteegt (aftredend per september 2024)
Penningmeester:                  Erik van Munster (aftredend in 2024)
Afgevaardigde kerkenraad:  Martin van Ginkel
Lid:                                       Henk van de Weerdhof (aftredend per september 2022)
Lid:                                       Willeke de Vries (aftredend per september 2022)

Beheerder:                           Tijdelijk: Siep van den Bosch

Wat zijn de taken van de commissie:

De commissie is verantwoordelijk voor het onderhoud van het kerkgebouw en de pastorie
en alles wat daarbij hoort.
De commissie vergadert minimaal 4 x per jaar en informeert en adviseert de kerkenraad.
Eén keer per jaar wordt er een opnameronde gedaan om het uit te voeren onderhoud vast
te stellen. Al deze punten worden besproken en in de begroting meegenomen. Ook kijken
we naar de te verwachten kosten in de toekomst. We zorgen ervoor dat onverwachts
onderhoud, dat direct actie vereist, tijdig wordt uitgevoerd.
(Zie ook de Instructie Commissie van Beheer van de Chr. Geref. Kerk te Nijkerk d.d. mei 2015
en de taakomschrijving van de beheerder van de kerk.)
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world