Jeugdclub De Bouwsteen

Wat is JV De Bouwsteen en voor wie?

JV De Bouwsteen is één van de jeugdverenigingen van de Christelijk Gereformeerde kerk De Kandelaar te Nijkerk. Deze JV richt zich op de eigen jeugd van de kerk, in de leeftijd van 10 t/m 12 jaar. Dit seizoen starten we met ongeveer 11 jongeren. Natuurlijk zijn vrienden/vriendinnen ook van harte welkom op onze vereniging!

Waarom deze naam?

De betekenis van jeugdvereniging De Bouwsteen is te vinden in het Bijbelboek 1 Petrus 2. In vers 4 en 5 schrijft de apostel Petrus: En kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterschap, om geestelijke offers te brengen, die God welgevallig zijn door Jezus Christus.” Wij als vereniging mogen dus zelf ook als levende stenen zijn en gebouwd worden tot een geestelijk huis, vandaar de naam De Bouwsteen.

Op onze jeugdvereniging willen wij graag samen met elkaar bouwen aan een goede band met elkaar, gezelligheid, respect en aan geestelijke groei. Geestelijke groei is het allerbelangrijkste omdat wij met elkaar mogen leren bouwen aan ons eigen persoonlijke geloof met God De Vader, De Heere Jezus Christus en De Heilige Geest.

Wat doen we?

Op een gewone JV avond beginnen we, na een stukje ontmoeting, met gebed en aansluitend zingen we liederen uit Op Toonhoogte. Dan volgt een Bijbelstudie uit een LCJ boekje. Het LCJ boekje bevat zes Bijbelstudies over uiteenlopende onderwerpen. Deze Bijbelstudie bevat vragen en creatieve verwerkingsopdrachten met betrekking tot het Bijbels onderwerp. De leiding bereidt elke JV avond voor en streeft naar het zo goed mogelijk overbrengen van de Bijbelse boodschap en interactie met de JV leden. Na de Bijbelstudie eten en drinken we wat (dit neemt één van de JV leden mee). Hierna gaan we een spel spelen die één van de JV leden heeft voorbereid. Aan het eind van de avond sluiten we af met gebed, waarbij iedereen eigen gebedspunten om voor te bidden of te danken kan aandragen. Deze worden ook genoteerd in het gebedenboekje zodat we hierover de volgende JV avond kunnen doorpraten.

Naast de gewone JV avonden staan er ook elk jaar enkele activiteiten op het programma. Wat dat dit seizoen gaat zijn is nog een verrassing...

Wanneer?
JV De Bouwsteen komt iedere twee weken samen op vrijdagavond van 19.00 – 20.30 uur.

Van harte welkom op één van onze JV avonden!

Groeten,
Albert en Marijke Kuijsten

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world