Identiteit

Als het gaat over de identiteit dan gaat het erover wie wij als ‘de Kandelaar’ willen zijn.

  • Allereerst Christelijk, want wij geloven dat God in de Heere Jezus Christus omziet naar deze wereld. Hij is het fundament van het geloof en van de gemeente. En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de mensen gegeven waardoor wij zalig moeten worden (Handelingen 4:12).
  • Daarnaast noemen wij ons gereformeerd, om onder woorden te brengen hoe wij een christelijke kerk willen zijn. Zo komt tot uiting dat wij door de Heilige Geest telkens weer opnieuw gevormd (ge-re-formeerd) moeten worden naar het beeld dat God voor ogen heeft. Als mensen zijn wij namelijk telkens weer geneigd om onszelf meer te vertrouwen dan de Heere God. Zo heeft God ons niet bedoeld, maar door de zonde is dit wel het geval. Ons hart is arglistig (Jeremia 17:9) en daarom is het nodig dat wij gaan delen in de belofte die God allereerst aan Zijn volk Israël heeft gedaan: Dan zal Ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven (Ezechiël 36:26).
  • Zo zijn wij geroepen als kerk. Waarbij het niet om de stenen gaat, maar om de mensen waar God door Zijn Geest werkt en die Zijn Woord willen horen om het weer door te geven. Als een kandelaar zijn we geplaatst in de wereld, om het licht van Gods liefde te laten zien (Mattheüs 5:14-15).

Cultuur van de Kandelaar
Naast de identiteit, welke in Christus ligt en dus principieel is, is er ook een cultuur.
Op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen, de cultuur dat is hoe de identiteit in de praktijk vorm krijgt. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om gewoonten die er zijn, het beleid dat er is en hoe er om wordt gegaan met tradities en (on)geschreven regels. Een cultuur ervaar je en bepaalt vaak (onbewust) heel veel. De cultuur is daarmee best belangrijk.
In onze multiculturele samenleving weet iedereen hoe moeilijk het is om een bepaalde cultuur kort en goed te beschrijven. Dus mocht je hier meer van willen weten, dan nodigen we je als jonge en gastvrije gemeente, met ruim 300 leden, die wil staan in de reformatorische traditie van harte uit om de diensten te bezoeken en onze cultuur zelf te ‘proeven’.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world