Jeugd Pastoraal Team (JPT)

Het Jeugdpastoraat van de CGK Nijkerk, beter bekend als JPT, bestaat uit 7 gemeenteleden, te weten: Anouk Rebel (Voorzitter), Elise van Binsbergen, Marijke Vermeer, Rico Guijt, Arjan Aman, Dirian Aarnoudse en Guillaume Boog.

We willen er graag zijn voor de jongeren uit onze gemeente. Soms om leuke, bijzondere en soms ook moeilijke vragen te bespreken. Soms om jullie te helpen om wat beter aansluiting te vinden met anderen in de gemeente, maar soms ook 'gewoon', omdat we het leuk vinden om te horen hoe het met jullie gaat. Maar bovenal om jullie, waar mogelijk, te helpen om een band met de Heere Jezus op te bouwen. Dit kan door samen te praten over het geloof, maar bijvoorbeeld ook door samen te bidden.
Dit doen wij niet vanuit onszelf, maar vanuit Hem. Hij neemt ook ons aan de hand en brengt ons aan de voeten van Christus. Vanuit die overtuiging mogen we dit tot opbouw van Zijn gemeente doen.

Mocht je een vraag hebben, iets kwijt willen of meer willen weten over het team zelf, dan kun je contact opnemen via anouk_rebel@hotmail.com of per telefoon 06-18814930.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world