Bijbelstudiekring Timotheüs

“Jaag rechtvaardigheid, geloof, liefde en vrede na,
samen met hen die de Heere aanroepen”
2 Timotheüs 2: 22

Dit was de opdracht van Paulus aan Timotheüs. Een opdracht die wij als bijbelstudiegroep graag in praktijk willen brengen. Samen de Heere aanroepen, samen groeien in geloof en in liefde naar elkaar omzien.
Vind je het ook fijn om het Woord van God samen met anderen te bestuderen en elkaar te bemoedigen in het geloof?

Wees welkom om een avond vrijblijvend mee te maken.

Contactpersonen: Marlies de Bruin en Femmie Logtenberg

Waarom de naam Timotheüs?

Timotheüs was een medearbeider in het aardse Koninkrijk van God. Getuigend van de liefde van God naar zijn naaste, op een eenvoudige manier praktisch gebracht.

Paulus schrijft dan ook in de 2e brief aan Timotheüs:

1. Van Paulus, apostel van Christus Jezus door de wil van God, gezonden om de belofte te verkondigen van het leven in eenheid met Christus Jezus.
2. Aan Timoteüs, mijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid en vrede van God, de Vader, en van Christus Jezus, onze Heer!
3. Telkens als ik je in mijn gebeden noem, elke dag en elke nacht, dank ik God, die ik net als mijn voorouders met een zuiver geweten dien.
4. Als ik aan je tranen denk, verlang ik ernaar je terug te zien; dat zal me met vreugde vervullen.
5. Ik denk vaak aan het oprechte geloof dat je grootmoeder Loïs en je moeder Eunike hadden en dat - daarvan ben ik overtuigd - jij nu ook hebt.
6. Daarom spoor ik je aan het vuur brandend te houden van de gave die God je schonk toen ik je de handen oplegde.
7. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, liefde en bezonnenheid.
8. Schaam je er dus niet voor om van onze Heer te getuigen; schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden voor het evangelie, met de kracht die God je geeft.

Deze opdracht geldt ook voor ons en hier proberen wij uit te leven en elkaar te bemoedigen op een open en eerlijke manier, vanuit de liefde van Christus.

Gebruikelijk komen we 1x in de 3 weken op dinsdagavond bij elkaar in de kerk.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world