Wie zijn wij

 • Wij zijn een Christelijke Gereformeerde kerk.
  • Iedere zondag belijden we dat we geloven dat er "een algemene christelijke kerk" is. Van die kerk willen wij onderdeel zijn. Jezus Christus staat er centraal als de Redder van de wereld. Daarnaast zijn wij een gereformeerde kerk, staand in de traditie van de reformatie en iedere keer weer zoekend hoe dat aan kan sluiten bij vandaag de dag. We geloven dat God, door Zijn Geest ons hierin wil leiden en dat wij dat nodig hebben.
  • Op zondag komen wij twee keer bij elkaar. Doordeweeks worden zijn er verschillende momenten waarop gemeenteleden (van jong tot oud) elkaar ontmoeten.
  • In de loop van de tijd hebben mensen met verschillende achtergronden ons weten te vinden, maar we zijn niet zo'n hele grote gemeente. Met ruim 300 personen is het goed mogelijk om elkaar te kennen en naar elkaar om te zien.
  • Naast 'echte' Nijkerkers, komen veel leden van elders uit het land, zij hebben om verschillende redenen de weg naar Nijkerk en naar deze kerk gevonden.
  • Op dit moment oriënteren wij ons op het gebruik van de bundel Weerklank. Daarom zingen we voor de dienst een lied uit deze bundel en zingen we tijdens de dienst enkele psalmen in de berijming van Weerklank.
 • Wij zijn gelukkig dus niet de eersten die geloven, die ene christelijke kerk bestaat al heel lang. We zijn dankbaar voor de schat die wij ontvangen hebben in de Bijbel (we gebruiken de Herziene Statenvertaling, link naar https://herzienestatenvertaling.nl/). Daarnaast willen we het wiel niet opnieuw uitvinden, maar dankbaar gebruik maken van wat de HEERE gegeven heeft aan hen die ons zijn voorgegaan. Dit is bijvoorbeeld goed te merken in de Psalmen die we zingen tijdens onze erediensten (in de berijming van 1773 en uit Weerklank), in Belijdenisgeschriften waar we op aan te spreken zijn en de manier waarop de kerkdiensten op zondag vorm hebben gekregen.
 • We zijn gelukkig ook niet de enigen die geloven. De kerk is algemeen, dat is wereldwijd. Maar als we ons voor het gemak even tot Nederland beperken, dan zijn we landelijk een onderdeel van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland (cgk.nl) . Op plaatselijk niveau zijn er ook goede contact met andere kerken. Er is de kanselruil met de Hervormde gemeente.
 • We zullen ook niet de laatsten zijn die geloven. Ook al lijkt de kerk in Nederland en West-Europa het niet altijd makkelijk te hebben, de Heere Jezus heeft belooft dat de kerk op aarde zal blijven bestaan, totdat Hij terugkomt. Daar zien wij verwachtingsvol naar uit.
 • Mocht je naar aanleiding van wat je gelezen hebt nog vragen hebben of het liefst een keer contact hebben zodat je 's zondags samen met iemand de dienst kunt bezoeken, neem dan contact met ons op. Zie hiervoor onder het kopje 'contact'.
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world