Kerkenraad

Naar bijbels/reformatorisch model berust de geestelijke leiding van de gemeente bij de kerkenraad, bestaande uit predikant, ouderlingen en diakenen.

Predikant:
Ds. J.J.G. den Boer

Ouderlingen:
C. Vermeer (voorzitter)
K.H. Pekelaer (scriba)
R.A. van Binsbergen
L. Honkoop
E. Nagel
B. van Pelt
B. van den Pol
M.K. Roos (Jeugdouderling)

Diakenen:
M. van Ginkel (voorzitter)
A. Karssenberg (secretaris)
H.W.A. Kok (penningmeester)

Het moderamen bestaat uit Ds. J.J.G. den Boer, C. Vermeer en K.H. Pekelaer.

De kerkenraad vergadert maandelijks op een donderdag, behalve in de maand augustus. Datum en tijd worden tijdens de kerkdiensten afgekondigd.

De gemeente is in 4 wijken ingedeeld. De wijkouderlingen zijn:

Wijk 1 -  R.A. van Binsbergen,  B. van Pelt    Wijkdiaken - A. Karssenberg
Wijk 2 - B. van den Pol, L. Honkoop               Wijkdiaken - H.W.A. Kok
Wijk 3 - C. Vermeer, K.H. Pekelaer                 Wijkdiaken - M. van Ginkel
Wijk 4 - Ouderenwijk -  E. Nagel                     Wijkdiaken - alle diakenen.

De gemeente Nijkerk hoort bij de classis Amersfoort en de classis Amersfoort hoort bij de Particuliere Synode van het Oosten.

Consulent: Ds. S. Griffioen (Eemdijk) Tel: 033-2857641

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world