Kerkenraad

Naar bijbels/reformatorisch model berust de geestelijke leiding van de gemeente bij de kerkenraad, bestaande uit predikant, ouderlingen en diakenen.

Predikant:
Ds. J.J.G. den Boer

Ouderlingen:
K.H. Pekelaer (voorzitter)
P.A. van de Bunt (scriba)
A.D. Aarnoudse
R.A. van Binsbergen
S. Huijgen
E. Nagel
M.K. Roos (Jeugdouderling)
C. Vermeer

Diakenen:
J. H.W.A. Kok (voorzitter)
Aman (secretaris)
M. Wolters (penningmeester)

Het moderamen bestaat uit Ds. J.J.G. den Boer, K.H. Pekelaer en P.A. van de Bunt

De kerkenraad vergadert maandelijks op een donderdag, behalve in de maand augustus. Datum en tijd worden tijdens de kerkdiensten afgekondigd.

De gemeente is in 4 wijken ingedeeld. De wijkouderlingen zijn:

Wijk 1 - S. Huijgen, R.A. van Binsbergen         Wijkdiaken - J. Aman
Wijk 2 - D. Aarnoudse, C. Vermeer                   Wijkdiaken - H.W.A. Kok
Wijk 3 - P.A. van de Bunt, K.H. Pekelaer          Wijkdiaken - M. Wolters
Wijk 4 - Ouderenwijk -  E. Nagel                       Wijkdiaken - alle diakenen.

De gemeente Nijkerk hoort bij de classis Amersfoort en de classis Amersfoort hoort bij de Particuliere Synode van het Oosten.

Consulent: Ds. J. van der Wal (Baarn)  Tel 035-5338442

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world