Bijbelstudiekring

Bijbelstudiekring 

Om je te ontwikkelen moet je oefenen en studeren. Om te groeien in het christelijk geloof is dagelijkse oefening en studie belangrijk. In onze gemeente zijn verschillende verenigingen en studiegroepen waar de bijbel bestudeerd wordt. Eén daarvan is de Bijbelstudiekring. Op de Bijbelstudiekring zijn alle belangstellenden van harte welkom, van jong tot oud. Het enige is dat je graag samen met anderen de bijbel wil bestuderen. De Bijbelstudiekring wordt op woensdagavond gehouden in ons kerkgebouw. De avonden beginnen om 20.00 uur.

Voor het seizoen 2020/2021 zouden we de  brief aan Efeze en de eerste brief aan de Tessalonicenzen gaan behandelen. Vanwege corona is daar weinig van terechtgekomen. We zij maar een paar keer bij elkaar geweest. We hopen dat we in het nieuwe seizoen weer bij elkaar kunnen komen. Zodra daar meer over bekend is zal een vergaderrooster worden geplaatst, met vermelding van het te behandelen hoofdstuk.

De Efeze-brief  willen we behandelen aan de hand van het bijbelstudieboekje “Efeze” van ds A.H. Driest.+De eerste brief aan de Tessalo

nicenzen willen we behandelen aan de hand van het bijbelstudieboekje “1 Tessalonicenzen” van ds F. van Deursen.

We zijn gewend dat de leiding van de avond berust bij de inleider. Tevens heeft de inleider een bepaalde vrijheid hoe hij/zij invulling geeft aan de bijbelstudieavond. In de voorbereiding kan naast het genoemde studiemateriaal ook ander materiaal worden geraadpleegd, het is echter wel goed om je te realiseren dat het genoemde materiaal door de meeste anderen is gebruikt. Het is niet nodig om naast de gebruikte bijbelstudieboekjes nog een aparte inleiding te maken, alhoewel een ieder die iets onder de aandacht wil brengen wat verder nog niet aan de orde is gekomen vrij is om daarover nog wat op papier te zetten. Soms kan het de bespreking ten goede komen als dit vooraf met de andere leden wordt gedeeld. Vragen kunnen een goed middel zijn om de discussie op gang te brengen. Dat kunnen vragen zijn uit het bijbelstudieboekje, maar ook eigen geformuleerde vragen kunnen worden gebruikt als je denkt dat dat beter is. Let er wel op dat in het boekje over 1 Tessalonicenzen geen vragen staan, dus daar moet je zelf vragen maken.

Beide boekjes zijn verkrijgbaar bij boekhandel Den Hertog.

Mocht je misschien nog vragen hebben, dan kun je terecht bij de contactpersoon, zoals hieronder genoemd.

Met vriendelijke groet,
Henk van de Weerdhof

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world