Zendingscommissie

De zendings- en evangelisatiecommissie zet zich in om het bevrijdende evangelie van Christus te verspreiden binnen en buiten onze kerkelijke gemeente. Dit doen we op verschillende manieren. We organiseren bijvoorbeeld een zendingsdag en zendingsavonden waar zendelingen en zendingsorganisaties vertellen over hun werk. Hierbij zoeken we ook de samenwerking op met andere kerken.

Heb je een goed idee, wil je meer weten of bijdragen aan zendings- en/of evangelisatiewerk? Neem dan contact met ons op via zending-evangelisatie@cgk-nijkerk.nl. Financieel bijdragen aan ons werk kan door uw/jouw gift over te maken naar NL69 RABO 0377 8123 58, t.n.v. Christelijke Gereformeerde Kerk Nijkerk o.v.v. zendings- en evangelisatiecommissie.

Op dit moment zitten de volgende leden in de commissie: Heleen van Straalen, Marco van Munster, Henrieke Daniëls, Denise van de Pol, Leo Honkoop, Allard Kok, Marijke Vermeer en Herm Jan aan het Rot.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world