Zendingscommissie

De Zendings- Evangelisatiecommissie van de CGK Nijkerk is sinds 2019 samengevoegd tot één commissie en telt 8 leden, te weten: Hanneke de Boer (Voorzitter), Allard Kok (Penningmeester), Marijke Vermeer (Secretaris), Henrieke Daniëls, Denise van de Pol, Arwin Logtenberg, Herm Jan aan het Rot en Leo Honkoop.

Als samengevoegde commissie zetten wij ons in om Gods Woord uit te dragen, zowel binnen als buiten de kerkelijke gemeenten. Dit doen wij op verschillende wijzen. Zo organiseren we zendingsavonden waar zendelingen een inkijkje geven in hun werk, geldinzamelingsacties met koeken, zalm en collectebonnen, wandeltochten en preekbesprekingen.

Mocht je een goed idee hebben, meer willen weten of op een bepaalde manier iets willen bijdragen aan zendings- en/of evangelisatiewerk, dan kun je contact opnemen via zending-evangelisatie@cgk-nijkerk.nl

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world