Geven met de Givt app

Geven met de Givt app
Door o.a. de QR-code van Givt te scannen kunt u de collecten overmaken. Graag attenderen wij er u op dat u het aantal collectes zelf moet aangeven. U kan hierdoor specifieker per collectedoel geven en hoeft de diaconie deze niet evenredig te verdelen over de doelen.

Hoe werkt de app?
Dit filmpje laat u zien hoe u de app kunt gebruiken.
Let op: Givt werkt met tijdvakken. Deze tijdvakken hebben wij zo ingesteld dat deze lopen vanaf de zondag tot het eerstvolgende collectemoment, meestal dus de eerstvolgende zondag. U heeft dus vanaf de zondag gerekend dan één week de tijd om de collectebijdrage voor die zondag te doen.

Anders geven

Wilt u (nog) niet via Givt geven, dan kunt u ook via de bekende betaallink geven of door uw bijdrage over te maken op het rekeningnummer van de diaconie: NL43 RABO 0377 8041 93 ten name van Chr. Geref. Kerk inz. Diaconie onder vermelding van: collecte en de datum/data.

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world