Week van gebed – 15 t/m 22 januari

Bid samen met christenen uit Nijkerk en omgeving mee in de week van gebed

“Doe goed, zoek recht” is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van christenen in 2023. De jaarlijkse gebedsweek vindt plaats van 15 tot en met 22 januari. Geïnspireerd door de profetische oproep aan het volk van God in Jesaja 1: 16 -18, daagt de week van Gebed ons uit om als christenen meer te doen dan wat normaal was en meer te zijn overeenkomstig Gods woord.

U en jij zijn hierbij van harte uitgenodigd om mee te doen. De Week van gebed voor eenheid is het ideale moment voor christenen om te erkennen dat de verdeeldheid in onze kerken niet los kan worden gezien van de verdeeldheid binnen de bredere menselijke familie. Samen bidden voor eenheid van christenen stelt ons in staat na te denken over wat ons bindt. Het ondersteunt onze inzet om samen onderdrukking en verdeeldheid tussen mensen aan te pakken. Eén kerk, één boodschap, één werk.

Het materiaal voor deze gebedsweek werd aangereikt door kerken uit de Amerikaanse staat Minnesota. Hoewel als kerntekst gekozen is voor Jesaja 1:17, is de oproep om samen te komen in gebed juist een bemoediging om gezamenlijk de Heer te zoeken. Niemand in Minnesota of in Nijkerk staat onschuldig als het gaat om recht doen. Het profetisch woord is het woord van God, ook voor ons, laat daar geen misverstand over bestaan. Maar vers 18 geeft een geweldig vergezicht voor wie gelooft en God zoekt.

Zoals in januari 2019 en 2020 hopen we dit jaar opnieuw met velen te kunnen bidden in elkaars kerkgebouwen.

De Week van Gebed wordt georganiseerd door Missie Nederland en de Raad van Kerken. Meer over de Week van Gebed en gebedsmaterialen vind je op www.weekvangebed.nl

De gebedssamenkomsten in Nijkerk vindt u hieronder.

Datum en tijd Waar Verzorgd door
Zondag 15 januari
19.30 – 20.30 uur
Oosterstraat 2a
3862 BJ NIJKERK
De Huiskamer
Maandag 16 januari
19.30 – 20.30 uur
v. Reenenpark 23
3862 CD NIJKERK
Herv. Gem.
Vredeskerk
Dinsdag 17 januari
19.30 – 20.30 uur
Jan Steenhof 53
3862 MC NIJKERK
GKV
De Levensbron
Woensdag 18 januari
19.30 – 20.30 uur
Venestraat 44
3861 BX NIJKERK
Geref. Kerk syn.
De Kruiskerk
Donderdag 19 januari
19.30 – 20.30 uur
Ds. Kuyperstraat 2
3863 CA NIJKERK
Herv. Gem.
De Fontein
Vrijdag 20januari
19.30 – 20.30 uur
Meinsstraat 4a
3862 AE NIJKERK
CGK
De Kandelaar
Zaterdag 21januari
19.30 – 20.30 uur
Oosterstraat 2a
3862 BJ NIJKERK
De Huiskamer
Zondag 22 januari
19.30 – 20.30 uur
Galvanistraat 23
3861 NJ NIJKERK
Family Church

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world