Israëlavond 20 april in de Opstandingskerk

In een samenwerking van onze CGK gemeente met de Hervormde kerk en ‘de Fontein’ wordt er op DV woensdag 20 april a.s. een avond worden gehouden in de Opstandingskerk. Daarbij staat de bijzondere positie en moeizame historie van de Messiasbelijdende Joden centraal.
Spreker is prof. P.A. Siebesma. Hij schreef er een boek over.

Locatie en programma:
De Opstandingskerk, Hoefslag 132, 3862 KD Nijkerk

1. Inloop vanaf 19:30 – 20:00 met koffie etc
2. Opening ds van de Noort (Hervormd)
3. Lezing prof Siebesma
4. Vragenstellen o.l.v. ds Verhoef (De Fontein)
5. Sluiting ds Rietveld (CGK Nijkerk)
6. Einde ca 21:30

Bij de uitgang wordt er gecollecteerd voor de stichting Messiasbelijdende Joden. Ook is het boekje van prof Siebesma beschikbaar “Messiasbelijdende Joden door de eeuwen heen”.

Namens de Israëlcommissie,
Siep van den Bosch

 

Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world