Hervormingsavond woensdag 27 oktober

De Hervormingsavond wordt D.V. gehouden op woensdag 27 oktober in de Opstandingskerk, Hoefslag 132 en begint om 19.30 uur.
De opening zal verzorgd worden door ds. J.H. Lammers en het referaat door ds. J.J.G. den Boer.
Het thema van het referaat is ‘De waarde van het Woord – over Schriftgezag en Reformatie’.
Enkele jongeren zullen de muzikale begeleiding en een muzikaal intermezzo verzorgen. De collecte is bestemd voor een evangelisatieproject van Stichting ‘In de Rechte Straat’.
Deze avond is online mee te beleven via deze link:
https://www.youtube.com/channel/UCsdL_8NunCDrl_qO8lDxz_A
Artboard facebook google+ instagram linkedin maps pinterest twitter vimeo youtube world